(1)
Hanafi, F.; Abdul Rahman, Z.; Mohd Noor, A.; Mohd Nor, M. R. HAK ASASI MANUSIA DAN PENGLIBATAN WANITA DALAM POLITIK DI MALAYSIA (Human Rights and Women’s Participation in Politics in Malaysia). JAT 2016, 11, 17-33.